Rob Liefeld, tunarien ruhtinas

8.10.2004 - 22:11 / Rami Rautkorpi.


“Myönnettäköön, että halu saada enemmän on hyvin luonnollinen ja yleinen asia; ja kun jotkut siinä onnistuvat, heitä aina ylistetään eikä tuomita. Mutta kun heiltä puuttuu kyky tehdä niin, ja he silti haluavat saada enemmän hinnalla millä hyvänsä, he ansaitsevat tulla tuomituiksi virheistään.” — Niccolo Machiavelli

On sanottu, että sarjakuva tapahtuu ruutujen välissä. Hyvä sarjakuvantekijä ei siis keskity pelkästään yksittäisten ruutujen sisältöön, vaan siihen, miten ruutujen sisällöt liittyvät toisiinsa; mikä muuttuu ja mikä pysyy samana. Mestarillisella tarinankertojalla on syy jokaiselle asialle, jonka hän piirtää tai jättää piirtämättä. Pätevä sarjakuvantekijä ainakin yrittää pitää mielessä, mitä on edelliseen ruutuun tullut tuhertaneeksi. Ja sitten on vielä Rob Liefeld.

Liefeld oli yksi Image Comicsin perustajista ja edustaa monille kaikkea sitä, mikä oli vialla Imagen tyylissä, ja ehkä jopa yleisesti ottaen supersankarisarjakuvan suunnassa 90-luvulla. Monille hän taas on se kaikkien aikojen paras piirtäjä, mutta se johtuu vain siitä, että he ovat tyhmiä. Liefeldin piirtotaidon puutteet ovat ilmeiset, mutta todella huonon sarjakuvapiirtäjän hänestä tekee hänen piittaamaton suhtautumisensa omaan työhönsä. Liefeldin ura on täynnä myöhästyneitä ja kokonaan tekemättä jääneitä projekteja. Täytyy myöntää, että olen hieman yllättynyt uuden X-Forcen ilmestymisestä aiotun aikataulun mukaisesti. Lehden sisällön taso ei sen sijaan ole mikään yllätys.

Tarkastelussa on Rob Liefeldin piirtämä X-Force #1, joka on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa Mile High Comicsin sivuilla. Kaikki viittaukset ovat tähän nettiversioon, jonka resoluution pienuus saattaa vaikeuttaa pienimpien yksityiskohtien tulkintaa. Jos joku lähettää minulle fyysisen kappaleen tästä lehdestä, hän saattaa saada syytteen törkeän vahingonteon yrityksestä.

Esitin tämän listan alunperin Kvaak.fi:n keskustelualueella. Muutama lukija huomasi lisää virheitä, ja olen liittänyt ne mukaan tähän versioon.

s. 2

Pieni mies vai iso hevonen?

1. ruutu: Sivulla 1 Cablen lantion takana näkyi kaksi miekkaa ja polven korkeudella yksi. Nyt vain yksi miekka näkyy. Tämä ei välttämättä ole virhe, sillä miekkojen näkyvyys voi muuttua hevosen liikkeiden mukana. Ilja Rautsi huomauttaa: “Cablen turkki/viitta on huomattavasti pienempi kuin sivulla 1.” Laskostumisen ja perspektiivierojen takia viitan koko on hieman tulkinnanvarainen asia, mutta se kuitenkin selvästi näyttää muhkeammalta sivulla 1.

2. ruutu (upotus): Sivulla 1 näkyneet hevosen etujalkojen ympärillä olleet remmit ovat kadonneet.

s. 3

Tero Mäntylä (tästedes T.M.) huomauttaa: “Sivulla 3 parista kuvasta on vaikea sanoa onko Cablella oikean käden ympärillä nauhaa / remmiä vai. Tarkemmissa kuvissa remmi on paikoillaan.”

1. ruutu: Sivulla 2 näkyneet hevosen lautasten yli kulkevat remmit ovat kadonneet. Keihäskotelon koko suhteessa keihäiden pituuteen on pienentynyt. Kotelon yli kulkeva remmi on kadonnut. Nuoliviinen paikka ja asento on muuttunut, mutta tämä saattaa johtua hevosen liikkeestä. Cablen oikeassa kädessä ei näy remmiä. (T.M.)

2. ruutu: Hevosen etujalkojen ympäri kulkevat remmit palasivat paikoilleen. Keihäskotelo on kadonnut. Nuoliviintä ei näy, mutta se saattaa olla vain piilossa Cablen jalan takana. Cablen oikeassa kädessä ei näy remmiä. (T.M.)

3. ruutu: Cablen oikeassa kädessä on taas remmi. (T.M.)

5. ruutu: Cablen käteen on ilmestynyt kirves. Tämä ei välttämättä ole virhe, sillä Cable saattoi kuljettaa kirvestä hevosen oikealla kyljellä. Huolellinen piirtäjä olisi kuitenkin asettanut kirveen näkyviin hevosen oikealle kyljelle, jottei se näyttäisi ilmestyvän tyhjästä.

Iso mies vai pieni nainen?

s.4

1. ruutu: D’Narda näyttää hyvin pieneltä. Mikäli hän seisoisi Cablen vieressä, hänen päälakensa olisi jotakuinkin Cablen kyynärpään korkeudella. Tämä ei ole välttämättä virhe, sillä Liefeldin tuntien hahmojen kokoero saattaa hyvinkin olla tarkoituksellinen. Missään ruudussa Cable ja D’Narda eivät aivan kiistämättä seiso vierekkäin, joten luotettavaa vertailukohtaa ei ole. Tero Mäntylä huomauttaa: “Sivulla 4 (kuvassa 1) D’Narda on heittänyt edellisellä sivulla olleen kaulakorunsa jonnekin. Sivulla 5 kaulakoru on edelleen kateissa. Tosin kaulakoru on kadonnut siinä vaiheessa kun Cable on noussut hevosen selästä, riisunut viittansa ja ottanut aseensa ja tyttö on jostain kaivanut soihdun käteensä joten kai sinä aikana on yhden kaulakorunkin ehtinyt riisua.”

s. 6

1. ruutu: Miekka on Cablen tekno-orgaanisessa vasemmassa kädessä. Aiemmilla sivuilla miekka oli oikeassa kädessä ja kirves vasemmassa.

s. 9

(Kirjoitushetkellä tällä sivulla on sivun 11 puhekuplat. Vaikka mieli tekisi, tästä ei ole reilua syyttää Liefeldiä.)

2. ruutu: Psimitar ilmestyy Cablen käteen. Edellisen kerran psimitar näkyi sivulla 6 lattialla Dominon edessä. Välissä olevilla sivuilla psimitaria ei näy lattialla. Lisäksi psimitar näyttää lävistävän Cablen peukalon tyven.

s. 10

5. ruutu: Cablella ei ole kädessään psimitaria. Ehkä hän vain pudotti sen hetkeksi, mutta kuvituksesta ei käy ilmi, miksi.

s. 11

1. ruutu: Psimitar on taas Cablen käsissä.

Mielenkiintoinen ote.

s. 13

1. ruutu: Pirstotähden vasemmassa kädessä oleva miekka on muuttunut kaksipuolisesta yksipuoliseksi. (en käytä tässä yhteydessä nimitystä kaksiteräinen, sillä se sopii intuitiivisemmin Pirstotähden oikeassa kädessä olevaan, kahdesta teräkappaleesta koostuvaan miekkaan. Toinen tätä miekkaa kuvaava nimitys on kewl.) Väistin on muuttunut levystä sormien yli kulkevaksi kaareksi, kuten oikean käden miekassa.

2. ruutu: Vasemman käden miekan väistimestä ovat kadonneet piikit.

3. ruutu: Myös oikean käden miekan väistimestä ovat kadonneet piikit. Toisin kuin aiemmissa ruuduissa, miekan terät kapenevat tyveä lähestyttäessä. Vasemman reiden ympärille on ilmestynyt remmi.

4. ruutu: Piikit ovat palanneet vasemman käden miekkaan. Oikean käden miekka on kadonnut. Palmikot ovat kadonneet.

s. 14

1. ruutu: Palmikot ovat palanneet. Oikeassa kädessä on jälleen miekka. Vasemman käden miekasta katosivat taas piikit. Vasemman käsivarren ympärille on ilmestynyt remmi.

3. ruutu: Nyt myös oikean käsivarren ympärille on ilmestynyt remmi.

Lisää pieniä naisia.

s. 15

1. ruutu: Domino näyttää hyvin pieneltä Cablen rinnalla. Mikäli Domino seisoisi suorassa, hän päälakensa ylettäisi suurin piirtein Cablen kyynärpään korkeudelle. Pirstotähden miekan terien leveys ei enää muutu tyvessä. Väistin on vaihtanut väriä, mutta tästäkään ei ole reilua syyttää Liefeldiä. (Otan selvää, olisiko mahdollista muuttaa sääntöjä.)

5. ruutu: Dominon päälaki on suurin piirtein Cablen leuan korkeudella.

s. 16

1. ruutu: Hahmot ovat sisätiloihin siirtyessään ilmeisesti riisuneet varusteitaan. Näiden varusteiden katoamista ei lasketa virheeksi. Niiden joukkoon voidaan laskea Cablen selässä olleet aseet, Dominon oikessa käsivarressa ollut remmi, Pirstotähden vyö sekä hänen käsivarsissaan olleet remmit. Myös hänen reisissään olleet remmit ovat kadonneet, toistaiseksi. Cablen housujen reisiosan keltainen puoli on muuttunut siniseksi. Tämä on pelkästään värittäjän virhe, sillä Liefeld on piirtänyt näkyviin keltaisen ja sinisen osan välisen rajan.

4. ruutu: Sivulla 15 näkyvä Cablen kauluksen solkiosa on kadonnut. (Solkiosaa ei näy myöskään 2. ruudussa, mutta Cable saattaa vain kääntää kaulaansa todella omituisesti siinä. Tämähän on siis Rob Liefeldin piirtämä sarjakuva.)

5. ruutu: Solkiosa on palannut, ja nyt sillä on myös vastakappale kaulan toisella puolella.

s. 17

3. ruutu: Cablen kauluksen solkiosat ovat taas kadonneet.

s. 18

3. ruutu: Cablen käteen on ilmestynyt psimitar. Mitään aseita ei ollut näkyvillä edellisillä sivuilla.

4. ruutu: Cablen oikean käsivarren ympärillä ollut remmi on kadonnut.

6. ruutu: Pirstotähden käteen on ilmestynyt miekka. Tämä ei ole sama kuin hänen edellisellä sivulla esille ottamansa miekka, sillä siinä oli terän molemmilla puolilla miekanrikkojat, ja väistin oli erimuotoinen. (Myös terän väri on eri.) Miekka ei ole myöskään kumpikaan Pirstotähden aiemmassa taistelussaan käyttämistä miekoista, sillä se on kaksipuolinen. Kyseessä voisi olla sivujen 12 ja 13 välissä salaperäisesti kadonnut miekka, mutta siinä terän keskiharja ei jatkunut tyvessä olevassa kolmiossa.

Psst. Miekka on vasemmassa kädessäsi.

s. 19

2. ruutu: Pirstotähdellä on oikeassa kädessään yksiteräinen miekka ja vasemmassa kädessään kaksiteräinen miekka. Kumpikaan niistä ei ole edellisellä sivulla nähty kaksipuolinen miekka. Vasemmassa kädessä oleva kaksiteräinen miekka ei myöskään ole sama kuin aiemmin nähty, sillä sen väistin ei jatkunut taaksepäin, kuten tämän miekan.

4. ruutu: Puna-asuinen ninja näyttää iskevän munkkia selkään jollakin (ja seuraava sivu vahvistaa tämän), mutta edellisessä ruudussa hänellä ei ollut mitään asetta oikeassa kädessään. Tuntuisi järkevämmältä käyttää iskemiseen vasempaa kättä, jossa selvästi on teräase, eikä uhristaa kiinni pitelevää oikeaa kättä.

s. 20

3. ruutu: Nyt Pirstotähdellä on vasemmassa kädessään alkuperäinen kaksiteräinen miekkansa, piikittömässä tilassa. Sen sijaan oikeaan käteen on ilmestynyt taas aivan uusi miekka, joka on yksipuolinen, mutta siinä on väistimenä ristikappale, ja terän tyvessä on kolmio, jossa on keskiharja.

s. 21

1. ruutu: Miekat ovat vaihtaneet käsiä. Kummankin reiden ympärille on ilmestynyt remmi. Ilja Rautsi (tästedes I.R.) huomauttaa: “Lattialla ei ole enää lasinsiruja…”

Ääniefekti otettu irti asiayhteydestä.

s. 22

“…mikä selittyykin tällä sivulla kun näemme etteivät kattolasit olekaan hajonneet!” (I.R.) Tosin kuvassa ei näy kaikkia kattolaseja, joten rikkoutuneet osat saattavat vain olla rakennuksen toisella puolella, mutta fiksu piirtäjä olisi tietysti tuonut kerrontaan jatkuvuuden tuntua näyttämällä rikkoutuneet lasit myös taistelun loppupuolella.

Pirstotähden miekat vaihtoivat taas käsiä. Oikean käden miekasta on kadonnut terän tyvessä ollut kolmio. Vasemman käden miekassa on jälleen piikit, jotka nähtiin viimeksi sivulla 15. Cablen vasemmasta käsivarresta on kadonnut remmi.

s. 23

2. ruutu: Pirstotähden miekat vaihtoivat vielä kerran käsiä. Vasemman käden miekan terä näyttää taipuneen pahasti tyvestään.

Laskien mukaan ainoastaan ilmeisimmät virheet, joille ei ole keksittävissä mitään yksinkertaista selitystä, Liefeld teki 23 sivun aikana 35 virhettä. Noin 1,5 virhettä sivua kohden. Tämä ei ole yli 15 vuotta alalla olleen ammattilaisen työtä. Jollain tavalla tämä palkallinen amatööri on onnistunut pitämään itsensä mukana kilpailussa, ilman että hänen on tarvinnut kehittää itseään taiteilijana, saati sitten ottaa tosissaan tehtäviään kuvittajana ja tarinankertojana. Yhä uudelleen hän ryhtyy projekteihin, joista suoriutumiseen kunnialla hänellä ei riitä kykyjä. En tiedä johtuuko se omahyväisyydestä vai pelkästä tyhmyydestä, mutta kumpikaan niistä ei anna aihetta ihailuun. Tämä mies ansaitsee tulla tuomituiksi virheistään.

Kategoria: Kolumni.3 vastausta - “Rob Liefeld, tunarien ruhtinas”

  1. Anonymous Kirjoittaa:

    Aika ilkeää jälkeä, Rami. Mutta totta: Liefeld on jotain käsittämätöntä, eikä mitenkään positiivisessa mielessä. Jo tuo Pirstotähti-hahmo on äärettömän pateettinen hahmo, jollaisia on kolmetoista tusinassa. Olkoon Luoja armollinen ja estäköön tätä toheloa enää koskaan kiusaamasta meitä surkeilla raapustuksillaan. Aamen.

  2. Anonymous Kirjoittaa:

    Eihän Liefeld mikään nero ole, mutta keskivertolukija (edes supersankarisarjafani!) ei jaksa kiinnittää huomiota siihen että vaihtaako joku miekkakättään kahden kuvan välillä. Nahkahihnatkaan tuskin kovin suuresti vaikuttavat tarinankaaren kehitykseen. Saahan sitä näinkin aikaansa kuluttaa, itse en jaksaisi.Aamen.

Trackback URI | Kommenttien RSS

Jätä vastaus